Historie Egypta - časová osa dějin

Autor: Vladimír Zikán <zikan(at)afrikaonline.cz>, Téma: Kultura, Zdroj: Fotky: O.Zikán, V.Z. a L. Tvarůžek, Vydáno dne: 08. 04. 2013

Představená osa dějin Egypta zasahuje do oblasti severní Afriky, především v nilském údolí a jeho okolí, od delty Nilu až po 6. katarakt. Je však spojena i s územím Blízkého východu, jižní Evropou a Saharou od Čadského jezera, až po Rudé moře. Kultura, která se zde vyvinula, je považována za nejstarší dochovanou s nejdelší délkou trvání. Egyptská historie patří mezi nejdelší souvislé dějiny sjednoceného státu. Počátky vlastního státu sahají do období kolem roku 3 000 př. n. l., kdy byly sjednoceny samostatné městské státy pod vládu jednoho panovníka – faraona. V tomto období vzniká také 1.dynastie egyptských panovníků. Základy státu však sahají hlouběji do minulosti do před-dynastické doby, kde vznikly základy egyptského náboženství a mytologie.

Časová osa dějin Egypta:

Tento článek je pouze rozdělením dějin Egypta. Vzhledem k obsáhlosti tématu se blíže Egyptu a jeho historii budeme věnovat v následujících článcích.