Souostroví Zanzibar

Autor: Jaromír Němec <nemec(at)afrikaonline.cz>, Téma: Ostrovy, Vydáno dne: 01. 10. 2008

Zanzibar je správný souhrnný název pro více než 20 ostrovů při východoafrickém pobřeží Tanzánie. Největší ostrovy Zanzibaru jsou jižní ostrov

Unguja

a severní ostrov

Pemba

.
Více informací o těchto ostrovech naleznete pod uvedenými odkazy.