Bude ohrožena OKAVANGO DELTA

Autor: Zdeněk Kliment <(at)>, Téma: Prostředí, Zdroj: Zdeněk Kliment, foto: Jaromír Němec, Vydáno dne: 20. 04. 2001

Delta Okavanga o ploše 15 tis. km2 vytváří kvalitní prostředí pro tisíce savců, ptáků, ryb a dalších zvířat. Zároveň zahrnuje tisíce obydlí a ubytovacích zařízení a zajiš´tuje 80 % ekoturistického průmyslu Botswany...

Delta Okavanga o ploše 15 tis. km2 vytváří kvalitní prostředí pro tisíce savců, ptáků, ryb a dalších zvířat. Zároveň zahrnuje tisíce obydlí a ubytovacích zařízení a zajiš´tuje 80 % ekoturistického průmyslu Botswany. 

V současnosti existuje několik projektů, které se zabývají odvedením určitého množství vody z řeky a delty Okavanga za účelem zásobování vodou - týká se to jak vesnic, které leží v blízkosti držadla delty (např. přivaděč pro 8 vesnic vých. od Mohemba a přivaděč ze Sepopy do několika okolních vesnic - dohromady předpokládaný odběr 749 m3/ den, což je 0,0028 % vodnosti Okavanga u Mohemba), tak i vzdálenějších oblastí. V tomto smyslu se diskutuje projekt navržený namibijskou vládou, který má přivádět vodu z řeky Okavango do centrální oblasti Namibie včetně Windhuku. Poprvé se plán objevil v 1973, znovu nabývá na aktuálnosti po 1993 v souvislosti s blížící se krizí spojené s nárůstem populace ve Windhuku (6 % ročně) a doprovodným kvadratickým nárůstem spotřeby vody v příštích 25 letech. 

Proti namibijskému projektu existuje averze ze strany obyvatel žijících v deltě (jsou na vodě životně závislí), tak i organizací na ochranu delty Okavanga (Okavango Liaison Group -OLG, NGO, OKACOM). 3 000 vesničanů, žijících v deltě, podepsalo petici ve smyslu hledání jiného řešení pro Namibii a adresovalo ji vládám Namibie, Angoly a Botswany. 

Hlavní otázkou zůstává, kde je kritická hranice pro množství vody, kterou delta potřebuje k udržení ekosystému, jednoho z nejunikátnějších a nejbohatších vůbec na světě. Propagátoři projektu tvrdí, že do delty vtéká v průměru 10 biliónů m3/rok (od 7 do 16). Očekává se, že namibijský přivaděč (pipeline system) bude ročně odvádět 20 -120 mil. m3. Oponenti se obávají suchých let. 

Ze strany Namibie se objevuje i návrh zkonstruovat 1000 km přivaděč z povodí Konga pro budoucnost 15 - 30 let (mezinárodní projekt?)