Server afrikaonline.cz přináší od roku 2001 zajímavé odborné i populární články o africkém kontinentu. Kvalita poskytovaných informací byla několikrát oceněna (časopis ABC, portál iDnes, portál Českého Rozhlasu a další) a je zdrojem mnoha citací v učebnicích pro střední a základní školy. Afrikaonline.cz se spoluúčastní též na přípravách festivalu Tvůrčí Afrika – aneb Všichni jsme Afričani. Poskytuje webový prostor a spolupracuje se Společností přátel Afriky.

Kontakt:
Afrikaonline o.s.
V Kopanské 67
252 06 Davle
email: nemec@afrikaonline.cz


Sídlo:
Mochovská 523/35
Hloubětín (Praha 14)
198 00 Praha
IČO: 27038947
bankovní spojení: 670100 - 2200666682 / 6210