www.afrikaonline.cz

základní informace

přírodní podmínky

hospodářský přehled

obyvatelstvo

historie a politika

ZPĚT

    Zimbabwe

Lonely Planet (průvodce) Mapa Zimbabwe Aktuální počasí Aktuální kurz Zimbabwské noviny Vízové informace MZV

Základní informace

Hlavní město : Harare
Počet obyvatel : 11 365 000 (leden 2001 - odhad)
Rozloha : 390 580 km2
Úřední jazyk : angličtina
Měna : 1 Z$ Zimbabwský dolar
Čas : Praha + 1 h
Administrativní uspořádání: 8 provincií - Manicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West, Masvingo, Matabeleland North, Matabeleland South, Midlands, + 2 města se statutem provincie - Harare, Bulawayo
Délka hranic : 3 066 km
Sousední státy : Botswana, Jižní Afrika, Mozambik, Zambie

Přírodní a klimatické podmínky

Klima : Na africké poměry velmi příjemné tropické klima ovlivněné vysokou nadmořskou výškou. Střídají se tři hlavní roční období - období dešťů od listopadu do března, chladné suché období od května do srpna a horké suché období v září a říjnu.
Reliéf : Náhorní plošina (High Veld) zaujímá v nadmořských výškách přes 1200 metrů 21 % území a soustřeďuje se zde většina obyvatelstva a měst. Nejvyšší pohoří Nyanga se rozkládá na východě při hranicích s Mosambikem. Nejnižší polohy jsou na severu při hraniční řece Zambezi s přehradní nádrží Kariba a Viktoriinými vodopády, na západě odkud menší řeky směřují do Botswanských močálů a na jihu při hraniční řece Limpopo a v údolí řeky Sabi.
Nejvyšší bod : Inyangani 2592 m.n.m.
Nejnižší bod : v údolí řeky Sabi 192 m.n.m.

Hospodářský přehled

HDP/obyv. : 2400 USD (1999)
Inflace : 60% (1999)
Směnný kurz : zimbabwského dolaru vůči americkému dolaru : 1995 1 U$ = 8,6 Z$, 1996 1U$ = 9,9 Z$, 1997 1U$ = 11,9 Z$, 1998 1U$ = 21,5 Z$, 1999 1U$ = 38,3 Z$, 2000 1U$ = 38,2 Z$, 2001 1U$ = 55,0 Z$ .
Nezaměstnanost : 50% (1999)
Nerostné zdroje : chromová ruda, zlato, černé uhlí, azbest, rudy cínu, stříbra, niklu, antimonu a železa
Zemědělství : Zemědělství je na africké poměry vyspělé, zvláště velké farmy (přes 4500) vlastněné převážně bělochy jsou moderně hospodářsky vedeny, jejich podíl na zemědělsky využívané půdě je kolem 40 %, avšak podíl na celkové produkci přesahuje 90 %.  Další zemědělsky využívanou půdu - 40 % - obhospodařují družstva vedená obcemi. Zimbabwe je největším světovým exportérem tabáku, jedním z největších afrických vývozců vepřového a hovězího masa do Evropské Unie a třetím největším světovým vývozcem růží. Neméně významný je vývoz cukru, kávy, čaje a bavlny.
Využití půdy : orná půda 7,25 %, louky a pastviny 12,5 %, trvalé kultury 0,25 % (tabák, kávovník, čajovník), lesy 49 %, ostatní 31 %.

Obyvatelstvo

Národnostní složení : Šonové (71%), Ndebelové (16%), Čikunda, Tonga, Thonga-Hlengwe, Venda, Yao, Sotho, Tswana
Náboženství : křesťanství (45%), animismus (40,4%), muslimové (kmen Yao), hinduisté
Věková struktura : 0-14: 43,8%, 15-59: 53,6%, 60+: 2,6%
Porodnost : 31 narozených na 1000 obyvatel za rok
Úmrtnost : 20 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
HIV pozitivní : 22 % (1998)
Přirozený přírůstek : 1,1 %
Střední délka života při narození : 39 let
Tabulka s demografickými údaji za celou Afriku.

Historicko politický přehled

Prezident : Robert Gabriel MUGABE od 31.prosince 1987
Úřední název : Republic of Zimbabwe
Státní zřízení : parlamentní demokracie (ve skutečnosti vláda jedné strany)
Státní svátky : Den nezávislosti 18. dubna (od Velké Británie v roce 1980)
Politické strany : ZANU-PF (Zimbabwe African National Union - Patriotic Front), ZANU-S (Zimbabwe African National Union - Sithole), ZUM (Zimbabwe Unity Movement), DP (Democratic Party), Forum Party of Zimbabwe, United Parties.Zpět na "Státy"