www.afrikaonline.cz

základní informace

přírodní podmínky

hospodářský přehled

obyvatelstvo

historie a politika

ZPĚT

    Zambie

Lonely Planet (průvodce) Mapa Zambie Aktuální počasí Aktuální kurz Vízové informace MZV

Základní informace

Hlavní město : Lusaka
Počet obyvatel : 9 770 000 (leden 2001 - odhad)
Rozloha : 752 614 km2
Úřední jazyk : angličtina (z afrických jazyků se nejvíce používá Bemba, Nyanja, Tonga, Lozi, Luvale, Lunda a Kaonde)
Měna : 1 ZK Zambijská kwacha (čti kvača)
Čas : Praha + 1 h
Administrativní uspořádání : 9 provincií - Central, Copperbelt, Eastern, Luapula, Lusaka, Northern, North-Western, Southern, Western.
Délka hranic : 5 664 km
Sousední státy : Angola, Demokratická republika Kongo, Malawi, Mozambik, Namibie, Tanzanie, Zimbabwe

Přírodní a klimatické podmínky

Klima : Klima je tropické, ale jen málokdy nepříjemně horké, vyjma nízko položených údolí řek. Střídají se tři hlavní roční období, období dešťů od listopadu do března, chladné suché období od května do srpna a horké suché období v září a říjnu. Průměrné roční srážky se pohybují od 1300 mm na severu k 700 mm na jihu. Nejméně srážek spadne na jihozápadě při hranicích s Botswanou kolem 400 mm.
Reliéf : Většina území leží na plošině mezi 900-1500 m.n.m., která je na východě prolomena riftovým údolím, kudy protéká řeka Luangwa. Nejvýznamnější řekou je Zambezi, která na západě protéká rozsáhlou planinou s mnoha bažinami a na jihu tvoří přirozenou hranici se státem Zimbabwe. Na severu zasahuje jezero Tanganjika a leží zde jezera Mweru a Bangweulu s rozsáhlými bažinami v jejich okolí.
Nejvyšší bod : v oblasti Mafinga Hills 2 301 m.n.m.
Nejnižší bod : v údolí řeky Zambezi 329 m.n.m.

Hospodářský přehled

HDP/obyv. : 880 USD
Inflace : Průměrná roční inflace se v devadesátých letech pohybovala od 190% do 30 %.
Směnný kurz : zambijské kwachy vůči americkému dolaru : 1993 1 U$ = 453 ZK, 1997 1U$ = 1400 ZK, listopad 1999 1 U$ = 2540 ZK.
Nezaměstnanost : 25%
Nerostné zdroje : Největším bohatstvím země jsou nerostné suroviny a to především měď, která se těží v tzv. měďném pásu (Copperbelt) při hranicích s Demokratickou republikou Kongo. V Copperbeltu je soustředěn největší počet obyvatel a měst. Zambie je největším světovým exportérem mědi, dále je významným vývozcem zinku, kobaltu a olova.
Zemědělství : Extensivní, velmi zaostalé, z velké části jen samozásobitelské, pouze 20 % orné půdy je obděláváno. Ačkoliv je zde největší počet vodních zdrojů v jihoafrickém regionu, tak nejsou téměř vůbec využívány k zavlažování (320 km2 , odhad v roce 1990). V zemědělské produkci převažuje kukuřice, čirok, proso, maniok, slunečnice, sojové boby, cukrová třtina, rýže pro domácí spotřebu a bavlník, čajovník a tabák na vývoz.
Využití půdy : orná půda 7 %, louky a pastviny 47 %, lesy 27 % , ostatní plochy 19 %.

Obyvatelstvo

Národnostní složení : Ve státním znaku je heslo "One Zambia - One Nation" čili "Jedna Zambie - jeden národ", má tak spojit mnohokulturní zambijskou společnost, neboť se zde hovoří přes 70 jazyky. Nejpočetnější a nejvýznamnější jsou kmeny Bemba (2 mil.), Kaonde (250 tis.), Lala-Bisa (440 tis.), Lozi (500 tis.), Lunda (220 tis.), Luvale (200 tis.), Nsenga (430 tis.), Nyanja (1 mil.), Tonga (1 mil.), Tumbuka (400 tis.). Mezi nejmenší odlišnou jazykovou skupinu patří kmen Mbowe jen s asi 3000 příslušníky. Vytvořil se však i zcela nový jazyk, jímž se dorozumívají lidé ve městech a horníci v měďných dolech tzv. Copperbeltu. Byl přinesen pracovníky zaměstnaných u Evropanů v dolech v Jižní Africe a Rhodesii (Zimbabwe), základem je zulština s angličtinou a místní jazyk Bemba s mnoha dalšími vlivy. Bělošská menšina je velmi malá od vyhlášení nezávislosti v roce 1964 se počet zmenšuje 1969 - 43 390, 1974 - 29 000, 1980 - 17 955.
Náboženství : hlavním náboženstvím je křesťanství (50-70 %), jeho podíl však může být i vyšší či naopak nižší, neboť podíl muslimů (5 % ?) a především animistů (30-40 % ?) není přesně známý.
Věková struktura : 0-14: 49,2%, 15-59: 48,3%, 60+: 2,5%
Porodnost : 45 narozených na 1000 obyvatel za rok
Úmrtnost : 23 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
HIV pozitivní : 17,1% (1995)
Přirozený přírůstek : 2,2%
Střední délka života při narození : 37 let
Tabulka s demografickými údaji za celou Afriku.

Historicko politický přehled

Prezident : Levy MWANAWASA od 2.ledna 2002
Úřední název : Republic of Zambia
Státní zřízení : republika
Státní svátky : Independence Day, 24. říjen (od Velké Británie v roce 1964)
Politické strany :
(tučně strany a počet křesel, které mají v parlamentu po volbách 18.listopadu 1996, příští volby v roce 2001)
AZ 2 (Agenda for Zambia), LP (Labor Party), LPF (Liberal Progressive Front), MDP (Movement for Democratic Process), MMD 131 (Movement for Multiparty Democracy [Frederick CHILUBA]), NP 5 (National Party), UNIP (United National Independence Party [Kenneth KAUNDA]), UPND (United Party for National Development), ZAP (Zambia Alliance for Progress), Zadeco 2 (Zambia Democratic Congress), nezávislí 10.Zpět na "Státy"