www.afrikaonline.cz

základní informace

přírodní podmínky

hospodářský přehled

obyvatelstvo

historie a politika

ZPĚT

    Demokratická republika Kongo (bývalý Zair)

Lonely Planet (průvodce) Mapa Konga Aktuální počasí Vízové informace MZV

Základní informace

Hlavní město : Kinshasa
Počet obyvatel : 53 625 000 (leden 2001 - odhad)
Rozloha : 2 345 410 km2
Úřední jazyk : francouzština
Měna : 1 CF Konžský frank
Čas : Praha +0 h
Administrativní uspořádání : 10 provincií + 1* - Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental, Katanga, Kinshasa*, Maniema, Nord-Kivu, Orientale, Sud-Kivu
Délka hranic : 10 744 km
Sousední státy : Angola, Burundi, Kongo, Středoafrická republika, Rwanda, Súdán, Tanzánie, Uganda, Zambie

Přírodní a klimatické podmínky

Klima : tropické, horké a vlhké v rovníkové části, chladnější a sušší na jihu, na sever od rovníku - období dešťů od dubna do října, období sucha od prosince do února, na jih od rovníku - období dešťů od listopadu do března, období sucha od dubna do října.
Reliéf : území vyplňuje Konžská pánev s četnými říčními toky, na jihu vysočiny, na východěpohoří Mitumba a tektonická sníženina Východoafrického příkopu.
Nejvyšší bod : Ruwenzori 5119 m.n.m
Nejnižší bod : hladina Atlantského oceánu 0 m.n.m.

Hospodářský přehled

HDP/obyv. : 710 USD (1999)
Inflace : 46%
Směnný kurz : konžského franku vůči americkému dolaru : 2000 1 U$ = 4,5 CF, 1999 1U$ =2,5 CF, 1998 1U$ = 115 000 Z, 1997 1U$ = 83 760 Z, 1996 1U$ = 7000 Z, 1995 1U$ = 1200 Z.
30.června 1998 konžský frank (CF) nahradil nový zair (Z) v poměru 1CF = 100 000 Z.
Nezaměstnanost : data nejsou k dispozici
Nerostné zdroje : rudy - mědi, zinku, kobaltu, cínu, manganu a wolframu, zlato, diamanty, ropa, kadmium, germanium, uran, bauxite.
Zemědělství : vzácná dřeva, kasáva, banánovník, cukrová třtina, obiloviny, batáty, ovoce, kávovník, kakaovník, čaj, bavlník, sisal, palma olejná, kaučukovník, rybolov..
Využití půdy : orná půda 3%, louky a pastviny 7%, trvalé kultury 0%, lesy 77%, ostatní 13%.

Obyvatelstvo

Národnostní složení : Lubové 18%, Kongové 16%, Mongové 13%, Rwandové 10, Zandové 6%, Pygmejové.
Náboženství : křesťanství - římští katolíci 50%, protestanté 20%, Kimbanguist 10%, islám 10%.
Věková struktura : 0-14: 48,2%, 15-59: 49,2%, 60+: 2,6%
Porodnost : 47 narozených na 1000 obyvatel za rok
Úmrtnost : 15 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
HIV pozitivní : 3,7 % (1995)
Přirozený přírůstek : 3,2%
Střední délka života při narození : 49 let
Tabulka s demografickými údaji za celou Afriku.

Historicko politický přehled

Prezident : Joseph Kabila od 25.1. 2001 (Laurent Desire KABILA od roku 1997 do ledna 2001 kdy se stal obětí atentátu)
Úřední název : Republique Democratique du Congo.
Státní zřízení : republika
Státní svátky : anniversary of independence from Belgium, 30.červan (od Belgie v roce 1960).
Politické strany a volby :
..Zpět na "Státy"