www.afrikaonline.cz

základní informace

přírodní podmínky

hospodářský přehled

obyvatelstvo

historie a politika

ZPĚT

    Réunion

Lonely Planet (průvodce) Mapa

Základní informace

Hlavní město : Saint-Denis
Počet obyvatel : 732 570 (leden 2001 - odhad)
Rozloha : 2 510 km2
Úřední jazyk : francouzština
Měna : 1 francouzský frank
Čas : Praha +3 h
Administrativní uspořádání : zámořský department Francie
Délka hranic : 0 km
Sousední státy : ostrovní stát

Přírodní a klimatické podmínky

Klima : tropické.
Reliéf : ostrov vulkanického původu.
Nejvyšší bod : m.n.m
Nejnižší bod : hladina Indického oceánu 0 m.n.m.

Hospodářský přehled

HDP/obyv. : 4300 USD (1999)
Zemědělství : cukrová třtina

Obyvatelstvo

Národnostní složení : Francouzi 25%, Malgaši 40%, černoši.
Náboženství : římsko-katolícké 90%.
Věková struktura : 0-14: 32,3%, 15-59: 62,0%, 60+: 5,8%
Porodnost : 23 narozených na 1000 obyvatel za rok
Úmrtnost : 5 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
HIV pozitivní : data nejsou k dispozici
Přirozený přírůstek : 1,8%
Střední délka života při narození : 75 let
Tabulka s demografickými údaji za celou Afriku.Zpět na "Státy"