www.afrikaonline.cz

základní informace

přírodní podmínky

hospodářský přehled

obyvatelstvo

historie a politika

ZPĚT

    Jižní Afrika

Lonely Planet (průvodce) Mapa Jižní Afriky Aktuální počasí Aktuální kurz Vízové informace MZV

Základní informace

Hlavní město : Pretoria
Počet obyvatel : 43 586 000 (leden 2001 - odhad)
Rozloha : 1 219 912 km2
Úřední jazyk : angličtina, afrikánština, Ndebele, Pedi, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu
Měna : 1 R Rand
Čas : Praha +1 h
Administrativní uspořádání : 9 provincií - Východní Kapsko, Západní Kapsko, Severní Kapsko, Svobodný stát, Gauteng, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Severozápadní Kapska, Severní Provincie
Délka hranic : 4 750 km
Sousední státy : Botswana, Lesotho, Mozambik, Namibie, Svazijsko, Zimbabwe

Přírodní a klimatické podmínky

Klima : Při jihozápadním pobřeží je subtropické klima, od Kapského města na sever přechází v polopouštní až pouštní. Při jihovýchodním pobřeží je oblast hojná na srážky. V průběhu roku obecně převažují slunečné dny.
Reliéf : Na jihovýchodě Malé a Velké Karroo, na jihozápadě Dračí hory, kde pramení nejvýznamnější řeka Orange.
Nejvyšší bod : Njesuthi 3 408 m.n.m
Nejnižší bod : hladina Atlantského oceánu 0 m.n.m.

Hospodářský přehled

HDP/obyv. : 6900 USD (1999)
Inflace : 5,5%
Směnný kurz : jihoafrického randu vůči americkému dolaru : 2000 1 U$ = 6,12 R, 1999 1U$ = 6,11 R, 1998 1U$ = 5,53 R, 1997 1U$ = 4,61 R, 1996 1U$ = 4,29 R, 1995 1U$ = 3,63 R.
Nezaměstnanost : 30%
Nerostné zdroje : zlato, platina, diamanty, rudy chromu, manganu, antimonu, lithia, uranu, černé uhlí, železná ruda, stříbro.
Zemědělství : kukuřice, pšenice, cukrová třtina, bavlník, olejniny, ovoce a zelenina, chov ovcí a skotu, rybolov.
Využití půdy : orná půda 10%, louky a pastviny 67%, trvalé kultury 1%, lesy 7%, ostatní 15%.

Obyvatelstvo

Národnostní složení : Ndebele, Pedi, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu.
Náboženství : křesťanství 68%, animismus 28,5%, islám 2%, hinduismus 1,5%.
Věková struktura : 0-14: 34,7%, 15-59: 60,8%, 60+: 4,5%
Porodnost : 26 narozených na 1000 obyvatel za rok
Úmrtnost : 12 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
HIV pozitivní : 12 % (2001)
Přirozený přírůstek : 1,4%
Střední délka života při narození : 56 let
Tabulka s demografickými údaji za celou Afriku.

Historicko politický přehled

Prezident : Thabo MBEKI od 16.června 1999.
Úřední název : Republic of South Africa.
Státní zřízení : republika
Státní svátky : Freedom Day, 27.dubna (1994), nezávislost od Velké Británie 31.května v roce 1910.
Politické strany a volby :
(tučně strany a počet křesel, které mají v parlamentu po volbách 2.června 1999, příští volby v roce 2004)
National Assembly/National Council of Provinces: African Christian Democratic Party ACDP (Kenneth MESHOE); African National Congress ANC 266/61 (Thabo MBEKI); Democratic Party DP 38/3 (Tony LEON); Freedom Front FF 3/4 (Constand VILJOEN); Inkatha Freedom Party IFP 34/5 (Mangosuthu BUTHELEZI); National Party (New National Party) NP 28/17 (Marthinus VAN SCHALKWYK); Pan-Africanist Congress PAC (Stanley MOGOBA; United Democratic Movement UDM 14/0 (Bantu HOLOMISA), ostatní 17/0.Zpět na "Státy"