www.afrikaonline.cz

základní informace

přírodní podmínky

hospodářský přehled

obyvatelstvo

historie a politika

ZPĚT

    Eritrea

Lonely Planet (průvodce) Mapa Aktuální počasí

Základní informace

Hlavní město : Asmara
Počet obyvatel : 4 298 000 (leden 2001 - odhad)
Rozloha : 121 320 km2
Úřední jazyk : arabština
Měna : 1 nakfa
Čas : Praha + 2 h
Administrativní uspořádání : 8 provincií - Akale Guzay, Barka, Denkel, Hamasen, Sahil, Semhar, Senhit, Seraye
Délka hranic : 1 630 km
Sousední státy : Etiopie, Džibutsko, Súdán

Přírodní a klimatické podmínky

Klima : Suché, horké, pouštní podél pobřeží Rudého moře, ve vnitrozemí chladněji s obdobím dešťů od června do září.
Reliéf : Pobřežní pouštní nížina, ve vnitrozemí pahorkatina..
Nejvyšší bod : Soira 3 018  m.n.m
Nejnižší bod : Danakilská proláklina -75  m.n.m.

Hospodářský přehled

HDP/obyv. : 750 USD (1999)
Inflace : 9,0 %
Směnný kurz : nafky vůči americkému dolaru : 2000 1 U$ = 9,5, 1999 1U$ = 7,6, 1998 1U$ = 7,2.
Nezaměstnanost : data nejsou k dispozici
Nerostné zdroje : zlato, zinek, měď, sůl, ropa a zemní plyn.
Zemědělství : sorghum, luštěniny, zelenina, kukuřice, bavlník, tabák, kávovník, sisal, chov skotu a ovcí, rybolov.
Využití půdy : orná půda 12 %, louky a pastviny 49 %, trvalé kultury 1 %, lesy 6 %, ostatní 32 %.

Obyvatelstvo

Národnostní složení : Tigrinja 50%, Tigrové a Kunamové 40%, Afarové 4%, Sahové  3%
Náboženství : islám, křesťanství
Věková struktura : 0-14: 42,8%, 15-59: 53,9%, 60+: 3,3%
Porodnost : 43 narozených na 1000 obyvatel za rok
Úmrtnost : 13 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
Přirozený přírůstek : 3,0%
Střední délka života při narození : 55 let
Tabulka s demografickými údaji za celou Afriku.

Historicko politický přehled

Prezident : ISAIAS Afworki od 8. června 1993
Úřední název : Hagere Ertra
Státní zřízení :  
Státní svátky : nezávislost 24. května (od Etiopie v roce 1993)
Politické strany a volby :
(tučně strany a počet křesel, které mají v parlamentu po volbách v květnu 1997.)
People's Front for Democracy and Justice PFDJ 75 ,vládní strana (ISAIAS Afworki, PETROS Solomon).Zpět na "Státy"