www.afrikaonline.cz

základní informace

přírodní podmínky

hospodářský přehled

obyvatelstvo

historie a politika

ZPĚT

    Džibutsko

Lonely Planet (průvodce) Mapa Džibutska Aktuální počasí

Základní informace

Hlavní město : Džíbútí
Počet obyvatel : 460 700 (leden 2001 - odhad)
Rozloha : 23 200 km2
Úřední jazyk : arabština a francouzština
Měna : 1 FD Džibutský frank
Čas : Praha + 2 h
Administrativní uspořádání : 5 okresů 'Ali Sabih, Dikhil, Djibouti, Obock, Tadjoura
Délka hranic : 508 km
Sousední státy : Etiopie, Eritrea, Somálsko

Přírodní a klimatické podmínky

Klima : Klima horké a suché, pouštní a polopouštní.
Reliéf : Pobřežní nížinu obklopují hory.
Nejvyšší bod : Moussa Ali 2 028 m.n.m
Nejnižší bod : Assalská proláklina -155 m.n.m.

Hospodářský přehled

HDP/obyv. : 1200 USD (1999)
Inflace : 0 %
Směnný kurz : džibutského franku vůči americkému dolaru : 1 U$ = 177,7 4,6 FD fixní kurz od roku 1973.
Nezaměstnanost : 40-50%
Nerostné zdroje : sůl, stavební suroviny.
Zemědělství : chov ovcí a koz, pěstování ovoce a zeleniny, rybolov.
Využití půdy : orná půda 0,02 %, louky a pastviny 8,6 %, trvalé kultury 0 %, lesy 0,3 %, ostatní 91 %.

Obyvatelstvo

Národnostní složení : Somálci (60%), Afarové (35%).
Náboženství : muslimové (94%), křesťanství (6%)
Věková struktura : 0-14: 42,9%, 15-59: 54,6%, 60+: 2,7%
Porodnost : 42 narozených na 1000 obyvatel za rok
Úmrtnost : 15 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
Přirozený přírůstek : 2,7%
Střední délka života při narození : 51 let
Tabulka s demografickými údaji za celou Afriku.

Historicko politický přehled

Prezident : GUELLEH Ismail Omar od roku 1999
Úřední název : Republic of Djibouti
Státní zřízení : republika
Státní svátky : Den nezávislosti 27. června (od Francie v roce 1977)
Politické strany a volby :
(tučně strany a počet křesel, které mají v parlamentu po volbách 19. prosince 1997, příští volby v roce 2002).
Democratic National Party PND (ADEN Robleh Awaleh); Democratic Renewal Party PRD (Mohamed Jama ELABE); People's Progress Assembly  RPP 65 (Hassan GOULED Aptidon) - vládní strana.Zpět na "Státy"