www.afrikaonline.cz

základní informace

přírodní podmínky

hospodářský přehled

obyvatelstvo

historie a politika

ZPĚT

    Burundi

Lonely Planet (průvodce) Mapa z University of Texas Aktuální počasí Vízové informace MZV

Základní informace

Hlavní město : Bujumbura
Počet obyvatel : 6 224 000 (leden 2001 - odhad)
Rozloha : 27 834 km2
Úřední jazyk : francouzština, kirundi
Měna : 1 FBu burundský frank
Čas : Praha + 2 h
Administrativní uspořádání : 15 provincií - Bubanza, Bujumbura, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Ngozi, Rutana, Ruyigi
Délka hranic : 974 km
Sousední státy : Demokratická republika Kongo, Rwanda, Tanzánie

Přírodní a klimatické podmínky

Klima : Klima je tropické vlhké, roční srážky jsou kolem 1500 mm. Dvě období dešťů - od února do května a od září do listopadu. Prosinec až leden, červen až srpen jsou období bez srážek.
Reliéf : Náhorní plošina v nadmořské výšce 800 až přes 2500 metrů nad mořem se svažuje na západě k jezeru Tanganika a na východě k řece Ruzizi.
Nejvyšší bod : Mount Heha 2 670 m.n.
Nejnižší bod : hladina jezera Tanganika 772 m.n.m.

Hospodářský přehled

HDP/obyv. : 730 USD (1999)
Inflace : 26 %
Směnný kurz : burundského franku vůči americkému dolaru : 2000 1 U$ = 627 FBu, 1999 1U$ = 564 FBu, 1998 1U$ = 478 FBu, 1997 1U$ = 352 FBu, 1996 1U$ = 303 FBu, 1995 1U$ = 250 FBu.
Nezaměstnanost : data nejsou k dispozici
Nerostné zdroje : nikl, uran
Zemědělství : kukuřice, luštěniny, proso, banánovník, batáty, kávovník, bavlník, čajovník, chov ovcí, koz a skotu. V zemědělství pracuje přes 90 % ekonomicky aktivního obyvatelstva.
Využití půdy : orná půda 44 %, louky a pastviny 36 %, trvalé kultury 9 %, lesy 3 %, ostatní 8 %.

Obyvatelstvo

Národnostní složení : Hutuové (85%), Tutsiové (14), Twa (1%),
Náboženství : křesťanství (67%) - římskokatolické 62%, animismus (23%), muslimové (10%)
Věková struktura : 0-14: 47,4%, 15-59: 49,6%, 60+: 3,0%
Porodnost : 42 narozených na 1000 obyvatel za rok
Úmrtnost : 17 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
HIV pozitivní : 7,6 % (1995)
Přirozený přírůstek : 2,4%
Střední délka života při narození : 46 let
Tabulka s demografickými údaji za celou Afriku.

Historicko politický přehled

Prezident : Pierre BUYOYA od 27. září 1996
Úřední název : Republika y'u Burundi
Státní zřízení : opoziční strany byly povoleny v roce 1992, ale k demokracii mají ještě daleko
Státní svátky : Den nezávislosti 1. července (do roku 1962 pod správou Belgie v rámci OSN)
Politické strany a volby :
(tučně strany a procentuelní zisk ve volbách 29. června 1993, další volby měly být v roce 1998, ale byly prezidentem zrušeny)
Unity for National Progress - UPRONA 21,4% (Luc RUKINGAMA); Burundi Democratic Front - FRODEBU 71,4% (Jean MINANI).Zpět na "Státy"