www.afrikaonline.cz

základní informace

přírodní podmínky

hospodářský přehled

obyvatelstvo

historie a politika

ZPĚT

    Alžírsko

Lonely Planet (průvodce) Mapa Alžírska Aktuální počasí Česká Ambasáda v Alžírsku Vízové informace MZV

Základní informace

Hlavní město : Alžír
Počet obyvatel : 31 736 000 (leden 2001 - odhad)
Rozloha : 2 381 740 km2
Úřední jazyk : arabština
Měna : 1 DA Alžírský dinár
Čas : Praha + 0 h
Administrativní uspořádání : 48 provincií - Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba, Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanghasset, Tebessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen
Délka hranic : 6 343 km
Sousední státy : Libye, Mali, Mauritánie, Maroko, Niger, Tunisko, Západní Sahara

Přírodní a klimatické podmínky

Klima : Klima je aridní až semiaridní, podél pobřeží jsou mírné zimy se srážkami a horké suché léto, ve vnitrozemí je zima chladná bez srážek a velmi horké suché léto, široko (vítr s pískem a prachem) je častý během léta
Reliéf : Jih pokrývá písčitá a kamenitá poušť Sahara s pohořím Ahaggar a občasnými toky vádí. Na severu jsou horská pásma Atlasu (Saharského a Tell)
Nejvyšší bod : Tahat 3003 m.n.m.
Nejnižší bod : Šot Melrhir -40 m.n.m.

Hospodářský přehled

HDP/obyv. : 4700 USD (1999)
Inflace : 4,2% (1999)
Směnný kurz : alžírského dináru vůči americkému dolaru : 1995 1 U$ = 47,6 DA, 1996 1U$ = 54,8 DA, 1997 1 U$ = 57,7 DA, 1998 1U$ = 58,7 DA, 1999 1 U$ = 66,6 DA, 2000 1U$ = 69,1 DA.
Nezaměstnanost : 30% (1999)
Nerostné zdroje : ropa, zemní plyn, rudy železa, fosfáty, uran, olovo, zinek
Zemědělství : Zemědělství je soustředěno především podél pobřeží a v oázách. Pěstují se obiloviny, brambory, palma datlová, fíkovník, vinná réva, citrusy.
Využití půdy : orná půda 3%, louky a pastviny 13%, trvalé kultury 0%, lesy 2%, ostatní 82%.

Obyvatelstvo

Národnostní složení : arabové 99%
Náboženství : islám 99%
Věková struktura : 0-14: 38,2%, 15-59: 58%, 60+: 3,8%
Porodnost : 28 narozených na 1000 obyvatel za rok
Úmrtnost : 6 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
Přirozený přírůstek : 2,2 %
Střední délka života při narození : 69 let
Tabulka s demografickými údaji za celou Afriku.

Historicko politický přehled

Prezident : Abdelaziz BOUTEFLIKA od 28.dubna 1999)
Úřední název : Alžírská demokratická lidová republika (Al-Džumhúríja al-Džazá´iríjá ad-Dímúkrátíja aš-Ša´bíja
Státní zřízení : republika
Státní svátky : Výročí revoluce 1.listopadu (1954)
Vyhlášení nezávislosti : 5.července 1962 (od Francie)
Politické strany : Algerian Democratic Front (FAD), Algerian National Front (ANF),Algerian Renewal Party (PRA), Democratic National Rally (RND), Islamic Salvation Front (FIS), Liberal Social Party, Movement for Democracy in Algeria (MDA), Movement for Loyalty and Justice, Movement of a Peaceful Society (MSP), Nahda Movement (Al Nahda), National Liberation Front (FLN), National Party for Solidarity and Development (PNSD), National Republican Alliance (ANR), Rally for Culture and Democracy (RCD), Republican Progressive Party, Social Democratic Movement (MDS), Socialist Forces Front (FFS), Union for Democracy and Freedoms, Workers Party (PT)Zpět na "Státy"