Mezinárodní řidičský průkaz

Pokud se chystáte do Afriky a budete tam řídit motorové vozidlo, vlastní či zapůjčené, musíte mít platný řidičský průkaz uznávaný konkrétním státem, na jehož území se pohybujete.
V ČR existuje několik druhů platných národních řidičských průkazů. Úmluvě z roku 1968 odpovídají všechny řidičské průkazy vydané od roku 1964 (trojdílný růžový) až po současnost (karta). Úmluvě z roku 1949 odpovídá pouze typ vydávaný v letech 1964 - 1986 (trojdílný růžový). Pro novější řidičské průkazy připadá v úvahu jediná možnost: požádat o vydání mezinárodního řidičského průkazu. V České republice jsou vydávány dva výše uvedené typy mezinárodních řidičských průkazů:

- podle přílohy 7 Úmluvy o silničním provozu (Vídeň, 1968) - platí tři roky ode dne vydání na území všech států, které jsou signatáři této úmluvy

- podle přílohy 10 Úmluvy o silničním provozu (Ženeva, 1949) - platí jeden rok ode dne vydání na území všech států, které jsou signatáři této úmluvy.

Zde je však kámen úrazu. Následující tabulka Vám ukáže signatáře jednotlivých úmluv pro Afriku.

Seznam afrických států, které jsou signatáři Úmluvy o silničním provozu (Vídeň, 1968)

Ghana

Jihoafrická republika

Maroko

Niger

Pobřeží Slonoviny

Senegal

Seychelly

Středoafrická republika

Zair

Zimbabwe

Seznam států, které jsou signatáři Úmluvy o silničním provozu (Ženeva, 1949)

Lesotho

Seychelly

Alžír

Madagaskar

Sierra Leone

Belgické Kongo

Malawi

Středoafrická republika

Benin

Mali

Swazijsko

Botswana

Maroko

Togo

Egypt

Mauricius

Tunisko

Gambie

Namibie

Uganda

Ghana

Niger

Zair

Jihoafrická republika

Pobřeží Slonoviny

Zanzibar

Jihozápadní Afrika

Rhodézie a Nyasaland

Kamerun

Rwanda - Urundi

 

Rhodézie=Zimbabwe a Zambie; Nyasaland=Malawi; Jihozápadní Afrika=Namibie?; Zanzibar=Tanzánie

Jak sami vidíte, některé státy již na mapě ani nenaleznete (1949). Takže je zde určitý zmatek. Platí u nástupních států tyto dohody či ne? Nechci vynášet žádný soud, ale většina výše jmenovaných států je nadále členy OSN. Takže by dohody měli platit. Pokud se chystáte vypravit například do Zambie (dříve Rhodézie) mezinárodním řidičským průkazem s platností na JEDEN ROK za 50 Kč nic nezkazíte. Nebo stačí být vlastníkem starších růžových řidičských průkazů. V Jižní Africe Vám budou platit všechny typy starých růžových řidičských průkazů i oba mezinárodní řidičské průkazy, atd...

Mezinárodní řidičské průkazy vydávají příslušné dopravní inspektoráty či okresní úřady (odbory dopravy) podle místa trvalého pobytu žadatele. K jeho vydání musíte předložit: řádně vyplněnou žádost; kolkovou známku v hodnotě 50,- Kč; český řidičský průkaz; občanský průkaz a 1 fotografii (o rozměru 3,5 x 4,5cm).Zpět na "Hlavní stránku"